fbpx

12 ieteikumi komandas veidošanai darba vietā

Šodien daudzas kompānijas ir izlēmušas veidot ne tikai kolektīvus, bet komandas, saskatot vidē, kas vērsta uz komandām, biznesa veiksmes stāstus. Bet ir atšķirība, vai tiek veidota vide, kura rada komandas sajūtu, vai patiešām tiek veidota komanda (komandas).

Organizāciju vadītāji, menedžeri un darbinieki meklē veidus, kā uzlabot biznesa rezultātus un rentabilitāti. Daudzi uzskata, ka horizontāla, komandās balstīta struktūra ir labāka, lai iesaistītu visus darbiniekus biznesa rezultātu veidošanā.

Tomēr daudzas organizācijas nav pilnībā gandarītas par rezultātiem, ko dod viņu pūles komandu veidošanā. Zemāk daži punkti (pēc Susan M.Heathfield materiāliem) diagnostikai, kas varētu palīdzēt saprast, kāpēc kaut kas nestrādā. Lai komandas veidotu veiksmīgi, jāpievērš uzmanība katram no punktiem.

 1. Skaidras gaidas. Vai augstākā vadība ir skaidri komunicējusi, kādu sniegumu un rezultātus sagaida no komandas? Vai komandas dalībnieki saprot, kādēļ komanda tika izveidota?
 2. Konteksts. Vai komandas dalībnieki saprot, kāpēc viņi ir komandā? Vai grupas dalībnieki var definēt savas komandas nozīmi korporatīvo mērķu sasniegšanā?
 3. Iesaiste. Vai komandas dalībnieki vēlas būt komandā un ir aizrautība un izaicinājums būt komandas sastāvā? Vai komanda uzskata, ka viņu sniegtais pakalpojums ir vērtīgs organizācijai un katra karjerai?
 4. Kompetence. Vai komanda uzskata, ka tās locekļiem ir zināšanas, prasmes un spējas risināt jautājumus, kuru risināšanai grupa ir izveidota? Ja ne, vai komandai ir piekļuve resursiem, lai izpildītu savu uzdevumu?
 5. Nostādnes. Vai komanda ir uzņēmusies atbildību par uzticēto jomu un izstrādājusi savu misiju, vīziju,  stratēģijas misijas veikšanai, definējusi un darījusi zināmus savus mērķus, paredzamos rezultātus un ieguldījumu, termiņus un to, kā tā mērīs gan sava darba rezultātus, gan procesu?
 6. Kontrole. Vai komandai ir pietiekama brīvība un iespējas uzņemties atbildību, kas nepieciešama, lai piepildītu savas izvirzītās nostādnes? Tajā pašā laikā vai komandas dalībnieki skaidri saprot savas darbības robežas un ierobežojumus (piem., naudas līdzekļu, laika)? Vai komandas locekļi ir atbildīgi viens otra priekšā par projektu termiņiem, saistībām un rezultātiem?
 7. Sadarbība. Vai komanda saprot komandas procesus un grupas attīstības posmus? Vai visi komandas dalībnieki saprot komandas locekļu un vadītāju lomu un pienākumus? Vai grupa ir noteikusi grupas normas un rīcības noteikumus konfliktu risināšanā, lēmumu pieņemšanā un sanāksmju vadīšanā?
 8. Saskarsme. Vai ir izstrādāts, kā komandā komunicēt skaidri, pieņemt dažādus viedokļus, sniegt un saņemt godīgu atgriezenisko saiti par sniegumu? Vai organizācija regulāri sniedz svarīgu biznesa informāciju?
 9. Radošās inovācijas. Vai organizācija tiešām ir ieinteresēta pārmaiņās? Vai tā novērtē radošu domāšanu, unikālus risinājumus un jaunas idejas?
 10. Sekas. Vai komandas dalībnieki jūt atbildību par komandas sasniegumiem? Vai organizācija izstrādā atalgojuma sistēmu, kas atzīst gan komandu, gan individuālo sniegumu? Vai darbinieki var redzēt un just, kā viņi ietekmē organizācijas panākumus?
 11. Koordinācija. Vai komandas koordinē centrālā vadības grupa, kas palīdz grupām iegūt to, kas viņām vajadzīgs rezultātu gūšanai? Vai ir noteiktas prioritātes un saplānots resursu sadalījums pa departamentiem? Vai starp-funkcionālās un starp-nodaļu komandas sadarbojas efektīvi? Vai organizācija attīsta uz klientu orientētu procesu un attālinās no tradicionālās departamentu domāšanas?
 12. Kultūras pārmaiņas. Vai organizācija saprot, ka uz komandām, sadarbību, pilnvarošanu vērsta nākotnes kultūra ir citādāka nekā tradicionālā, hierarhiskā organizācija? Vai organizācija plāno mainīt vai maina to, kā tā atalgo, novērtē, pieņem darbā, attīsta, motivē un vada savus cilvēkus?

Ja tiek veltīts laiks savas kompānijas un komandu auditam, tas nodrošina daudz efektīvāku un mērķtiecīgāku komandu darbu, rezultātā uzņēmumam, protams, dodot augstākus rezultātus.

Baltic Coaching Centre vada stratēģiskās sesijas vadītajiem un komandām, lai palīdzētu komandām strādāt fokusēti un efektīvi, maksimāli izmantojot visus sev pieejamos resursus. Mūsu pārliecība: “jo labāka sagatavojies pirms sacensībām, jo lielāka iespēja, ka uzvarēsi.”

Dalīties: