fbpx

Individuālais koučings

Individuālais koučings

Individuālā biznesa koučinga galvenais uzdevums ir radīt apstākļus kvalitatīvām izmaiņām biznesa cilvēka dzīvē. Bet, izmaiņas vienā jomā ved pie izmaiņām arī citās jomās. Tieši tādēļ, individuālajā koučingā darbs nav vērst tikai uz klienta kompānijas attīstību, bet arī uz klientu personīgo attīstību. Gaidāmais reālais rezultāts – īpašnieka (vadītāja) un viņa kompānijas pacelšanās jaunā attīstības līmenī.

Individuālā kouča pamatuzdevums – palīdzēt klientam atklāt savu potenciālu, sastrukturizēt un precīzi noformulēt domas, mērķus un vēlmes, kā arī sastādīt rīcības plānu izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Kad darbs individuālās biznesa koučinga sesijās rit klienta profesionālās darbības jomā, klienta mērķi ir fokusēti uz kompāniju, kuru viņš vada. Aktuālākie darbības uzdevumi parasti ir:

• jauna biznesa izveide

• jaunu biznesa ideju realizācija, jaunu projektu uzsākšana

• konkrētu biznesa projektu vadība

• esošā biznesa optimizācija

• kompānijas vīzijas, misijas un mērķu noteikšana

• u.c.

Mūsdienu darījumu cilvēkam, viņa kompānija ir ļoti nozīmīga dzīves sastāvdaļa. Veicot izmaiņas darījumu dzīvē, cilvēks sāk saprast saikni un nepieciešamību pēc personīgām izmaiņām. Ar kouča palīdzību veicot personīgās transformācijas, viņš jau apzināti sāk tiekties pēc dzīves līdzsvara, kad profesionālā, biznesa un personīgā joma ir harmonijā. Strādājot ar kouču, klients saprot, kādas tieši izmaiņas veicamas un, kā tās realizēt.