fbpx

Līderis kā koučs

Tuvākās apmācības sākas:
Klātienē: 17.-18.-19.martā (2021)

Programma izstrādāta organizāciju vadītājiem un līderiem, HR speciālistiem un tiem, kuri vēlas kļūt par profesionāliem koučiem.

Programmas mērķis ir attīstīt koučinga iemaņas, lai pārietu uz kvalitatīvi jaunu līderisma un vadības līmeni, lai personiski Jūs, Jūsu darbinieki un rezultātā – Jūsu uzņēmums maksimāli izmantotu savu potenciālu, veiksmīgi attīstītos un sasniegtu augstākos rezultātus.

Veidojot mūsu programmu, izvirzījām uzdevumu, ieviest reģionā nopietnu un kvalitatīvu biznesa koučinga programmu, atbilstošu starptautiskajiem standartiem.

4 moduļi
2200
+PVN
*Maksājot par visu programmu uzreiz.
1 modulis
675
+PVN
*Maksājot pa moduļiem.
Edvīns Panders
treneris un koučs par programmu
Laura Celmiņa (Kuršīte)
trenere un koučs par programmu

Programmas priekšrocības

Baltic Coaching Centre programma „LĪDERIS KĀ KOUČS” postpadomju valstīs ir vienīgā lokālā mācību programma, kura ir saņēmusi starptautisko akreditāciju International Coach Federation (ICF) – pasaulē vadošā profesionālo kouču asociācija.

Programmu realizē pieredzējuši biznesa kouči, kouču–treneri. Katram no viņiem ir savs personiskais bizness un koučinga prakse. Laura Celmiņa un Edvīns Panders

Programmas apguve sniedz plašas zināšanas, lai strādātu ar koučinga metodēm tieši biznesa vidē. Mācību laikā, programmas dalībniekiem ir iespēja mācīties no reālas kouču–treneru pieredzes un praktiskiem koučinga izmantošanas piemēriem organizācijās.

Baltic Coaching Centre programmai ir ICF akreditācijas sertifikāts, kurš ir atzīts visā pasaulē kā kouča–speciālista profesionālais bāzes diploms.

Baltic Coaching Centre programmas akreditācijas līmenis (ACSTH), programmu beigušajiem koučiem, dod tiesības likt eksāmenus starptautiskās profesionālās akreditācijas ICF iegūšanai.

 • apgūsiet koučinga pamatiemaņas un cilvēku vadību koučinga stilā;
 • iemācīsieties „iedegt” cilvēkus ar viņu darbu, lai motivācija vienmēr būtu pietiekamā līmenī (apgūsiet jaunu nemateriālās personāla motivācijas metodi);
 • ievērojami pastiprināsiet savu vadītāja un līdera potenciālu;
 • apgūsiet instrumentus, kas ļauj ātri mācīt un paātrina darbinieku attīstību, vienlaicīgi, ļaujot darbiniekiem pildīt tekošos darba pienākumus;
 • iemācīsieties izmantot praktiskās darbinieku produktivitātes paaugstināšanas metodes;
 • iegūsiet koučinga tehnoloģiju pielietošanas pieredzi dzīvē un darbā;
 • iegūsiet pilnīgu skaidrību par saviem stratēģiskajiem dzīves un karjeras mērķiem;
 • paaugstināsiet savu motivāciju un enerģijas līmeni, mērķtiecīgām personiskajām un biznesa izmaiņām;
 • iegūsiet starptautiski sertificētu diplomu un uzsāksiet savu personisko ceļojumu jaunā, perspektīvā profesijā.
 • Koučinga filozofijas un metožu izskaidrošana, tehniku un instrumentu demonstrēšana.
 • Vingrinājumu veidošana no reālām biznesa situācijām dalībnieku dzīvē.
 • Atgriezeniskā saite no trenera, programmas vadītāja un pārējiem dalībniekiem.
 • Prakse un iemaņu nostiprināšana darba vietā, laikā starp moduļiem.
 • Pirms programmas uzsākšanas, kandidāti piedalās individuālā koučinga sesijā (iepriekšējā novērtēšana). Tas nodrošina patiesu izpratni par kandidāta vajadzībām un personisko motivāciju, rezultātā, dod lielāku iespēju veiksmīgi apgūt programmu. Programmu izstrādājuši Lietuvas un Latvijas kouči. To vada vieni no pieredzējušiākiem Latvijas koučiem.

Programmas pamattēmas

Mērķis: iepazīstināt ar koučinga metodi, pieeju un filozofiju; apgūt pamata modeļus, parādīt pamata principus un apgūt pamata iemaņas, tādas, kā spēja uzklausīt un uzdot jautājumus, sniegt efektīvu atgriezenisko saiti.

Dažas no tēmām:
Koučinga definīcija / Definition of Coaching

Atgriezeniskas saites noteikumi / Feedback Rules
Kā izveidot koučinga attiecības / Establishing Coaching Relationship
GROW modelis / The GROW Model
Ētikas principi un profesionālie standarti / Meeting Ethical Guidlines and Professional Standarts
Aktīva klausīšanās / Active Listening
Efektīva jautājumu uzdošana / Powerful Questioning
Labie jautājumi / Good Questions
un citas tēmas koučinga procesa vadīšanai

Mērķis: padziļināti iepazīstināt un attīstīt kouča pamata kompetences, apgūt plānošanas un mērķu uzstādīšanas pamatprincipus, iemācīties izveidot darbības plānu, kā strādāt ar dažādiem klientiem (darbiniekiem), kā vadīt un attīstīt atbildību.

Dažas no tēmām:

Tiešā saskarsme / Direct Communication
Plānošana un mērķu uzstādīšana / Planning and Goal Setting
Četras dažādas koučinga lomas / Four Different Coaching Roles
Mērķu veidi / Goals Types
SMART
Labi mērķi / A Good Objectives
Problēmas pārvēršana mērķī / Turning Problems into Goals
Jaunrade / Creativity
Lēmumu pieņemšana / Decision Making
Attīstības un atbildības vadība / Managing Progress and Accountability
un citas tēmas koučinga procesa vadīšanai

Mērķis: koučinga tehniku un instrumentu apgūšana un prakse; apgūt iemaņas, tehnikas un prasmes strādāt ar cilvēkiem „padziļinātā” līmenī; iekšējo pārmaiņu stratēģiju apgūšana;  cilvēka motivācijas pamatu izprašana un nostiprināšana.

Dažas no tēmām:

Jebkura projekta 4 fāzes („koučinga kvadrāts”) / Steps of Any Project („Coaching Quadrant”)
Potenciāla formula / Formula of Potencial
Personiskās vērtības / Personal Values
Reāli un ambiciozi mērķi / Real and Ambition Goals
Ideālās nākotnes radīšana / Creating the Ideal Future
Izmaiņu formula / Formula of Changes
Ierobežojoši un palīdzoši uzskati / Restricting and Supporting Beliefs
Mērķi – process – līdzsvars / Goals – Process – Balance
Motivācijas avots / The Sources of Motivation
un citas tēmas koučinga procesa vadīšanai

Mērķis: dažādu koučinga pielietošanas metožu biznesa vidē un korporatīvajā kultūrā izprašana un apguve, iepazīšanās ar dažādiem koučinga veidiem, dalībnieku „savas vietas” un attīstības virzienu noteikšana koučinga jomā.

Dažas no tēmām:

Cilvēka izaugsme organizācijas kontekstā
Dažādi koučinga biznesa veidi:
– Koučings kā vadības stils
– Augstākā līmeņa vadītāju koučings (Executive coaching)
– Komandas koučings
– Paškoučings
Koučings organizācijā
Kā veiksmīgs koučings veicina ilgermiņa izmaiņas
Kādēļ koučings var “nestrādāt”?
Kā uzsākt savu koučinga biznesu
International Coach Federation (ICF)
Iespējas, ko sniedz ICF profesionālā akreditācija
un citas tēmas kučinga procesa vadīšanai

Tiem, kuri vēlas saņemt starptautiski ICF akreditētas progrmmas kouča profesionālo bāzes diplomu.

Jauns programmas pasniegšanas veids “1-to-1” krievu un angļu valodā.

Atsauksmes

 • Programma ir ļoti laba un ērti apgūstama, jo darbs notiek mazās grupās, kā rezultātā ir iespējama individuāla pieeja. Man pozitīvi bija arī tas, ka mācības notiek latviešu (dzimtajā) valodā, jo citās valodās es tik labi nesaprastu koučinga nianses. Abi pasniedzēji bija brīnišķīgi koučinga profesionāļi un „fani”.

  Žozita Beresņeva LMT Personāla vadības direktore, LPVA Padomes locekle
 • Daudz tika strādāts ar “Self couching”, kas lika vairāk apskatīties uz sevi, kā es pieņemu lēmumus, ko es vēlos sasniegt savā dzīvē, kur es esmu tagad un kur vēlos nonākt, ikdienā retāk sanāk pievērst uzmanību šīm vērtībām. Tika apgūtas metodes, kuras praktiski var pielietot ne tikai profesionālā koučingā, bet ikdienas darbā cilvēku izvērtēšanā.

  Laura Baikova Personāla vadītāja, Optic Guru
 • Tagad izmantoju koučingu arī kā vadības stilu. Ļoti patīk. Arī cilvēki, kuriem esmu bijis koučs saka, ka tā ir ļoti laba lieta kā personībai attīstīties. Apgūstot programmu kā citiem palīdzēt pilnveidoties, daudz atklāsmes pašam par sevi, savām vērtībām utt. Ļoti labs veids kā pilnveidot un attīstīt savu personību, papildus arī pagūstot iemaņas kā palīdzēt citiem.

  Viesturs Bulāns Lattelecom Technology CEO
 • Ļoti dziļš darbs ar savām pārliecībām un situācijām. Dziļums. Neatlaidīgs darbs, kas koncentrēts tieši uz saviem iekšējiem procesiem, vērtībām, pārliecībām.

  Elīna Pelčere "Training Lab" īpašniece
 • Teorija mijas ar praksi, vērtīga lektora feedback no katras prakses reizes. Bija iespēja apgūt līdz šim neizmantotas iemaņas.

  Daniēls Godiņš komandu treneris, Sense of team
 • Šī bija ļoti saturīga un jaudīga apmācību programma. Notiek “iešana dziļumā” vienlaikus iezīmējot jaunu tehniku un metožu veidus. Bija iespēja iegūt jaunas zināšanas un praktizēt koučingu ar lieliskiem apmācību dalībniekiem, kuru profesionāli un atbalstoši uzraudzīja treneres modrā acs.

  Dace Mazkalniņa portāla espati.lv līdzīpašniece