fbpx

Pareizi uzstādīts mērķis jau ir līdz pusei sasniegts mērķis

Vai tiešām pareiza mērķa uzstādīšana ir jau puse līdz sasniegtam mērķim, varbūt, ir grūti teikt.

Bet tas, ka PRECĪZI UZSTĀDĪTAM MĒRĶIM ir ļoti būtiska nozīme ikdienas darbā, tas gan ir neapstrīdami.

Kas ir biežākie vadītāju jautājumi, kad viņi lūdz pēc kouča pakalpojumiem vai apmācībām? – Jā, tieši tā: netiek sasniegti izvirzītie mērķi, darbiniekiem nav vai ir zema motivācija, viņi neuzņemas atbildību, viņi neiesaistās.

Un ļoti bieži galvenais no iemesliem ir tas, ka, pirmkārt, pašam vadītājam nav skaidri saprotams mērķis vai sagaidāmais rezultāts, tas nav precīzi definēts un nav izmērāms. Otrkārt, ja arī mērķis vadītājam ir skaidrs, tas nav pateikts vai skaidri un saprotami izstāstīts darbiniekiem.

Kādēļ vadītājiem nav skaidri mērķi?

Biežākie iemesli: nav laika, jo ir jāpaspēj, nav laika tādām muļķībām, un vispār, tas ir garlaicīgi, jo lielos vilcienos viss ir skaidrs, tas taču katram ir saprotams, nav ko laiku tērēt… Sarakstu var turpināt. Bet, ja ir problēma ar darbinieku motivāciju un iesaisti, iespējams ir vērts ieklausīties teicienā “apstāties pirms doties tālāk” (turklāt, iespējams, ar izrāvienu).

Kā mērķa skaidrība vadītāja galvā ir saistīta ar darbinieku motivāciju, rezultātiem? Tiešā veidā, ja vadītājam nav skaidrs, kā var būt skaidrs darbiniekam? Būtiski saprast, ka vadītājs komunicē ar darbiniekiem no tā, kas valda viņa galvā un, ja mērķis ir izplūdis, tad arī komunikācija ir miglaina, laba rezultāta kritēriji nav skaidri abām pusēm.

Piemēram, vajag uzlabot klientu apkalpošanu. Bet ko tieši jāuzlabo? Par cik uzlabot? Kā tiks mērīti uzlabojumi? Kā varēs pateikt, ka tie ir notikuši, sasniegti? Cik ilgā laikā tam jābūt panāktam? Ar kādiem resursiem?

Ko dod mērķa vai rezultāta skaidra definēšana?
  • Skaidri mērķi un uzdevumi ceļ motivāciju un darba efektivitāti;
  • Ja ir darba efektivitāte, tā ceļ darbinieka pašvērtējumu;
  • Ja vadītājs un darbinieks ir apmierināts ar sniegumu, potenciāli arī darbinieka iesaiste paaugstinās;
  • Ja ir nodefinēti skaidri kritēriji, ir viegli izsekot, kas ir ok un, kas nav ok;
  • Resursu (gan cilvēku, gan laika, naudas u.c.) pamatota un mērķtiecīga izmantošana;
  • Vieglāka lēmumu pieņemšana.

Kāda ir Tava pieredze – cik skaidri definē savus un komandas darba mērķus? Kā tas ir ietekmējis rezultātu?

Dalīties: